Přehled

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU (3 místa).

Lhůta pro podání přihlášek – do 7. srpna 2019 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Termín konání výběrového řízení: 9. září 2019

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2019

 

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

 

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra činoherního divadla DAMU: odborný asistent/asistentka – pedagog oboru činoherní herectví (2 místa):

 

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)

Úvazek: 0, 5

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru

Požadavky: 10 let profesionální umělecké praxe, pedagogické zkušenosti vítány

 

Katedra činoherního divadla DAMU: odborný asistent/asistentka – pedagog pohybové výchovy (1 místo):

 

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)

Úvazek: 0, 5

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru

Požadavky: 10 let profesionální umělecké praxe, pedagogické zkušenosti vítány

8. červenec 2019

Kompletní text na zdrojové stránce: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/866/

Zdroj: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/866/