Přehled

Anotace: Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) je původcem klíšťové encefalitidy, což je onemocnění postihující ročně více než 10 000 lidí v Evropě a Asii. TBEV cirkuluje mezi klíšťaty a jejich hostiteli obratlovci (např. myšmi). Sekvenování nové generace (NGS) bude použito pro identifikaci interakcí mezi hostitelem a patogenem. Téma PhD bude zaměřeno na bioinformatickou analýzu hostitelských odpovědí zapojených do imunitní odpovědi proti TBEV na úrovni hostitelských buněk, tkání a orgánů. Exprese mRNA a miRNA bude porovnána mezi infikovanými a neinfikovanými hostitelskými buňkami / tkáněmi / orgány. TBEV je schopen vyvolat určitou imunitní reakci hostitele ke své replikaci a propagaci. Proto budou navrhnuty kandidátské geny hostitele zapojené do replikace TBEV (experimenty v suchých laboratořích) a umlčeny pomocí metody RNA interference (experimenty v mokrých laboratořích). Účinek umlčení bude potvrzen nebo odmítnut pomocí NGS a následné analýzy. V rámci studia absolvují doktorandi půlroční stáže na atraktivních partnerských univerzitách v zahraničí. UBMI zajišťuje doktorandům stipendium a/nebo částečný úvazek nad rámec státního stipendia při zapojení do grantového projektu nebo zapojení do výuky.

Školitel: Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.

Obecné informace o programu: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/13568