Přehled

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Metodik/čka na Katedře užitého umění I a Katedře užitého umění II

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění,
  • pedagogická nebo odborná praxe,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled publikační činnosti,
  • motivační dopis,
  • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
  • kontaktní údaje.

 zašlete / odevzdejte nejpozději do 26. 7. 2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.umprum.cz/web/cs/uredni-deska/metodik-cka-na-katedre-uziteho-umeni-i-a-katedre-uziteho-umeni-ii-7264

Zdroj: https://www.umprum.cz/web/cs/uredni-deska/metodik-cka-na-katedre-uziteho-umeni-i-a-katedre-uziteho-umeni-ii-7264