Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Ústav botaniky a zoologie vypisuje výběrové řízení na místo Lektor pro obor algologie s plným úvazkem.

 Požadavky:

  • Ph.D. v oboru botanika nebo příbuzném
  • Praxe v univerzitní výuce algologie
  • Zkušenost s vedením studentských závěrečných prací
  • Aktivní výzkumná činnost v oboru algologie trvající do současné doby
  • Pravidelná publikační činnost v mezinárodních vědeckých časopisech trvající do současné doby (včetně prvoautorských publikací v časopisech indexovaných na WoS)
  • Zkušenost ze studijních nebo pracovních pobytů na zahraničních pracovištích zabývajících se algologických výzkumem
  • Aktivní znalost češtiny (nebo slovenštiny) a angličtiny a schopnost používat oba jazyky při výuce i psaní publikací

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39349

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39349