Přehled

Děkanka Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka na katedru plaveckých sportů:

  • Lektor

Požadavky: anglický jazyk, ukončené magisterské vzdělání ve studijním programu Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací plavání, praxe v oboru plaveckého tréninku a plavecké výuky.

Přihlášky k výběrovému řízení, ověřené doklady o vzdělání, profesní životopis a přehled praxe posílejte do 30 dnů od uveřejnění na personální oddělení UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6. Nástup dohodou.“

První den zveřejnění: 5.8.2019

Poslední den zveřejnění a termín pro podání přihlášek: 3.9.2019