Přehled

Kombinací informací z technik AFM a konfokální fluorescenční mikroskopie charakterizovat mechanické vlastnosti vybraný gelových systémů na bázi polysacharidů, především agarosy v povrchové vrstvě. Korelovat dostupné mechanické informace z techniky AFM s mikroreologií na bázi fluorescenční korelační spektroskopie nebo se stanovenou viskozitou pomocí techniky fluorescenční anizotropie.

Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

Přihláška / přijímací řízení

Zdroj: https://www.fch.vut.cz/studenti/programy/obor/13024