Přehled

Návrh, příprava a charakterizace hydrogelů, přednostně na bázi biopolymerů, s gradientovými vlastnostmi – především s difúzním gradientem. Vývoj technik přípravy a technik zkoumání vlastností. Posouzení aplikací v oblasti medicíny, sorbentů, environmentálních technologií

Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

Přihláška / přijímací řízení

Zdroj: https://www.fch.vut.cz/studenti/programy/obor/13024