Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa:

Lektor/ka L1/L2 – pro Katedru sociální a klinické farmacie pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí

Požadavky:

 • ukončené magisterské studium v oboru farmacie,
 • dosažení specializačního vzdělávání v oboru farmacie (atestace) nebo zařazení do specializačního vzdělávání a předpoklad dokončení do 5 let od nástupu,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • předpoklady pro další pedagogickou činnost v lékárenství a farmaceutické péči,
  schopnost týmové práce,
 • pozitivní a aktivní přístup, komunikativnost, spolehlivost, pracovitost.

Výhodou:

 • zkušenost s vedením seminářů a praktických cvičení,
 • zkušenost s vedením odborných praxí studentů,
 • zkušenost s prací v nemocniční lékárně či lékárně s odbornými pracovišti,
 • zkušenost z pobytu na zahraničním pracovišti,
 • publikační aktivita v oboru,
 • praxe v oboru.

Nabízíme:

 • výše pracovního úvazku dle dohody,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK,
 • 8 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 30. 5. 2020.

Obálku označte slovy: „VŘ – lektor KSKF“.

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: srpen/září 2020.

 

Zdroj: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Lektor-L1-L2-KSKF-202004/