Přehled

Detekce polymerů a polymerních materiálů pomocí fluorescence s cílem separace jednotlivých typů polymerů před jejich recyklací. Dizertace zahrnuje výběr vhodných fluorescenčních značek, jejich studium a způsoby značení polymerů s využitím materiálového tisku. Dizertace bude součástí projektu NCK II.

Školitel prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d