Přehled

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Docent/ka pro obor Biotechnologie na Ústav biotechnologie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační, pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 11. 7. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 – Dejvice.

Zveřejněno  11. 6. 2018

Zdroj: http://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni