Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent v oboru fyzika se zaměřením na jaderné spektroskopické metody

Pracoviště: katedra experimentální fyziky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Požadavky:

  • Habilitace v oboru fyzika;
  • Odpovídající publikační činnost v mezinárodních impaktovaných časopisech, zejména v oblasti materiálového výzkumu a Mössbauerovy spektroskopie;
  • Teoretické i experimentální znalosti jaderných spektroskopických metod včetně Mössbauerovy spektroskopie, jaderné magnetické rezonance a užití synchrotronového záření;
  • Zkušenosti s výukou předmětů zaměřených na atomovou a jadernou fyziku a jaderné spektroskopické metody; zkušenosti s vedením kvalifikačních prací;
  • Dlouhodobá výzkumná spolupráce se zahraničím;
  • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-v-oboru-fyzika-se-zamerenim-na-jaderne-spektroskopicke-metody-akademicka-pozice/

Zdroj: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-v-oboru-fyzika-se-zamerenim-na-jaderne-spektroskopicke-metody-akademicka-pozice/