Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na místa

docenta v oboru analytická chemie se specializací v oblasti separačních věd

Popis práce

 • výuka
 • výzkum v oboru analytické chemie
 • školitel studentů na Bc., Mgr. a PhD. úrovni
   
  Požadavky na uchazeče:
 • ukončené VŠ doktorské vzdělání (PhD.) v oboru analytická chemie
 • akademická hodnost docent
 • zkušenosti se separačními analytickými technikami min. 15 let
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • pedagogická praxe min. 5 let
   • vedení laboratorních cvičení
   • vedení studentských prací
 • kladně budou hodnoceny zkušenosti s řešením grantových projektů, účast na konferencích
 • dlouhodobé zahraniční pobyty výhodou

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43110

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43110