Přehled

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Ústavu učitelství a humanitních věd:

• Docent/ka – psychologie (úvazek 0,05)

Požadavky:
Habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru psychologie, pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenosti v oblasti péče o talentované žáky, zkušenost s řešením projektů, angličtina, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup:  1. 1. 2019

Přihlášky:
Přihlášky společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 3. 12. 2018 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zdroj: https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni