Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-72155/25-2024, na obsazení akademického pracovního místa:

Docent / docentka se zaměřením na obecnou psychologii

Datum nástupu:

·        23. 9. 2024, nebo dle dohody.

Předpokládaný úvazek:

·        50 %.

Jazyk výběrového řízení:

·        čeština.

Mzdové podmínky:

·        dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Náplň práce:

·        zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů;

·        je školitelem v doktorských studijních programech;

·        aktivně se podílí na tvůrčí činnosti – zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro daný obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti;

·        podporuje třetí roli univerzity – zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Požadavky:

·        jmenování docentem / docentkou v oboru obecná / sociální psychologie nebo psychologie uznatelné dle platných předpisů ČR;

·        předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;

·        aktivní vědecká a publikační činnost v oboru psychologie (s důrazem na publikace v časopisech s IF/Scopus) za posledních 5 let;

·        zkušenosti s řešením vědeckých grantů;

·        EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group);

·        znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;

·        znalost českého jazyka, min. na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky;

·        výborné komunikační dovednosti;

·        samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;

·        morální a občanská bezúhonnost.

Nabízíme:

·        8 týdnů dovolené za kalendářní rok;

·        5 dní volna k léčení;

·        příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;

·        pružnou pracovní dobu;

·        možnost příležitostné práce z domova;

·        podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;

·        možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;

·        zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;

·        jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy;

·        firemní školku Elánek.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 20. 7. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

·        podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;

·        motivační dopis;

·        profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;

·        kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;

·        kopie dokladů o dosaženém vzdělání;

·        přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.