Přehled

Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících sekundární chlazení kontinuálního lití

Školitel: Petr Kotrbáček

Ochlazování horkých povrchů vodními nebo vodovzdušnými tryskami je proces, který je v technické praxi velice často používán (například při plynulém odlévání oceli). Do matematických modelů sledovaných procesů je třeba používat realistické okrajové podmínky, jejichž získání je velmi často obtížné a závislé na mnoha parametrech. Objasnění a zobecnění vlivu nejdůležitějších parametrů ostřiku na intenzitu přenosu tepla by byla základní náplň doktorského studia.

Poznámka:

Téma studia bude podpořeno výzkumnými projekty pro průmyslové podniky. Finanční náklady související s experimentálními a výpočtovými pracemi budou částečně hrazeny z prostředků těchto projektů. Je zde možnost vypsání mimořádného stipendia a možnost úzké spolupráce s průmyslem. Je předpoklad získání studijních pobytů v zahraničí.

Kontakt:

https://www.heatlab.cz/contact-us/