Přehled

Chemik servisní laboratoře „Syntéza radioaktivně značených sloučenin“.

  • Délka pracovního poměru: 1 rok.
  • Popis práce: práce v syntetické laboratoři.
  • Požadavky: VŠ nebo Ph.D. v oboru organické chemie.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, popisem dosavadní praxe a kopií dokladu o dosaženém vzdělání zasílejte do tří týdnů po uveřejnění konkurzu personálnímu oddělení ÚOCHB AV ČR v.v.i., 166 10 Praha 6, Flemingovo nám. 2.

Zdroj: http://www.uochb.cz/web/structure/622.html?lang=cz