Přehled

Anotace: Onemocnění s Lewyho tělísky, mezi která patří Parkinsonova nemoc a demence s Lewyho tělísky, se rozvíjí plíživě a jsou diagnostikována většinou až při plném rozvoji charakteristických příznaků, v době, kdy došlo již k výraznému úbytku mozkových buněk, tedy poměrně pozdě. Jsou charakteristická různými motorickými a nemotorickými příznaky, jako např. kognitivními deficity, neklidným spánkem, bradykinezí, rigiditou, dysartrií atd. Cílem této dizertační práce je výzkum parametrizačních metod signálů ze senzorů nositelných zařízení, pomocí kterých by bylo možné onemocnění diagnostikovat v prodromálním stádiu. Ve spolupráci s neurology z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Středoevropského technologického institutu MU budou poznatky integrovány do systémů založených na technologiích Health 4.0.

Školitel: Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.

Přihláška: https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/prijimacky#doktorske-studium