Přehled

Anotace: Se vzrůstající hustotou letecké přepravy vznikají vyšší nároky na bezpečnost, jejíž nedílnou součásti je potřeba monitorování stavu posádky. Řada nedávných případů ukázala, že stavy jako únava, stres a zvýšená mentální zátěž mohou mít až fatální důsledky. Včasným rozpoznáním těchto stavů by bylo možné upozornit posádku případně řídící věž. Technologie by měla v budoucnu zvýšit bezpečnost letu a případně umožnit nové způsoby organizace dopravy. Cílem dizertační práce je výzkum metod analýzy a parametrizace fyziologických (například elektrokardiografie a elektroencefalografie) a behaviorálních (například gesta a poloha sezení) signálů pro rozpoznání kognitivního stavu, popřípadě současné aktivity pilota. Výzkum bude zaměřen zejména na identifikaci relevantních příznaků a modalit pro rozpoznání stavů pilota využitím statistických a empirických metod. Dalším cílem je návrh vhodného klasifikačního algoritmu na základě množství a časových charakteristik dat. Výzkum bude probíhat ve spolupráci se společností Honeywell. Bude poskytnuta forma pracovního úvazku dohodou + zajímavé finanční ohodnocení.

Školitel: Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.

Přihláška: https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/prijimacky#doktorske-studium