Přehled

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na pozici

asistent

s kratší týdenní pracovní dobou

Požadavky:

•             ukončené VŠ vzdělání v lékařském oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí

•             praxe v oboru

•             schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity

•             schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři

•             aktivní znalost anglického jazyka

•             aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání

•             občanská a morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/42229

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/42229