Přehled

Děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic:

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru:

  • 1 pracovní místo vedoucího* ateliéru – doc., OA nebo A

 

Ateliér výtvarné přípravy:

  • 1 pracovní místo asistenta nebo odborného asistenta odborných studijních předmětů Ateliéru výtvarné přípravy se zaměřením na grafické techniky a kresbu figury, vzdělání v oboru vítáno, částečný úvazek, nástup dle dohody

 

Katedra humanitních věd:

  • 1 pracovní místo vedoucího* katedry – prof., doc., OA nebo A

Pokračování na zdrojové stránce inzerátu: https://fr.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-3

Zdroj: https://fr.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-3