Přehled

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut (UNI)

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic akademických pracovníků
pro Univerzitní institut, pro zajištění výuky předmětů pokrývající oblasti životního prostředí, materiálového inženýrství, inženýrství procesů a zkušebnictví.

Požadavky:
  • akademicko-vědecký titul Ph.D.
  • publikační činnost na Web of Science
  • výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
  • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • znalost práce na PC (Microsoft Office)
  • morální a občanská bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-pro-univerzitni-institut/

Zdroj: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-pro-univerzitni-institut/