Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Výzkum a příležitostná výuka v oblasti geofyziky a planetologie.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Expertíza v oblasti modelování vnitřní deformace planet a měsíců. Pokročilé znalosti vývoje orbitálních parametrů a slapových jevů. Publikační činnost v této oblasti, prokázaná schopnost získávat grantové prostředky. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Podmínkou je absolvování postdoktorského pobytu v zahraničí. Uchazeč by měl být schopen vést výuku jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Expertíza

  • Planetologie, modelování slapových jevů a vnitřní dynamiky planet

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis

Kód pracovního místa: 202409-VP2-MFF-KG-050
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt