Přehled

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Katedru kamery FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:
• Pedagogická činnost formou přednášek a seminářů
• Vedení praktických cvičení
• Spolupráce na administrativních záležitostech
• Dále účast při přijímacím řízení, při klauzurních a státních závěrečných zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:
• VŠ vzdělání v oblasti kamery
• Dosavadní pedagogická praxe výhodou
• Schopnost odborné analýzy užití výrazových prostředků filmového díla
• Organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studentům
• Vlastní autorská činnost v oboru podmínkou

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/870/

Zdroj: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/870/