CF Plus Chemicals s.r.o.

Společnost CF Plus Chemicals s.r.o. je chemický a biotechnologický startup a spin-off prestižní ETH Curych, který byl založen v roce 2014 v Brně. Jeho základ tvoří technologie fluoralkylačních činidel na bázi hypervalentního jódu, která vyvinul Dr. Václav Matoušek, zakladatel firmy, během svého PhD na ETH Curych ve skupině Prof. Dr. Antonia Togniho. Hlavní specializací firmy je inovativní aplikace fluororganické chemie pro řešení celé řady výzev v life science, a to jak v oblasti malých molekul, kde firma nabízí široké portfolio činidel a stavebních bloků pro syntézu nových fluorovaných kandidátů na léčiva, tak v proteomice, kde nabízí několik linií produktů pro biokonjugaci a chemické síťování proteinů.

Mise firmy je poskytovat chytrá řešení, která vedou k vývoji léčiv závažných lidských onemocnění.

CF Plus Chemicals is a chemical and biotechnology startup and spin-off of ETH Zurich which was founded in 2014 in Brno. It is based on a technology of hypervalent iodine-fluoroalkyl reagents that Dr. Václav Matoušek, the founder of the company, developed during his PhD in the group of Prof. Dr. Antonio Togni. The company’s main specialization are innovative applications of fluoroorganic chemistry to solve a range of life science challenges, both in the field of small molecules, where the company offers a wide portfolio of reagents and building blocks for the synthesis of new fluorinated drug candidates, as well as in proteomics, where it offers several lines of products for bioconjugation and chemical cross-linking of proteins.

The company’s mission is to provide smart solutions that lead to the development of cures for devastating human diseases.

Aktuálně nabízené pozice

There are currently no vacancies.