Volné pozice

Group leader – the following topics are especially welcome: therapy resistance in solid oncology, gene therapy, novel therapies in cancer, circulating tumor cells, and approaches to combine global data such as application of machine learning in cancer therapy

Biocev, First Faculty of Medicine, Charles University invites excellent scientists to apply for a position of Group Leader. We are seeking a motivated and independent TOP-NOTCH scientist that is capable of forming new research group recruit & lead PhD students effectively apply & receive domestic and international funding, and publish in respected journals: for a…

Plný úvazek, 1. lékařská fakulta UK - BIOCEV

Postdoctoral Research Fellow: Electrochemistry, 2D Materials, Energy Storage, Wearable Sensors and Micro/Nanomachines and Nanotools

The director of the CEITEC Brno University of Technology is opening a position of a „Postdoctoral Research Fellow: Electrochemistry, 2D Materials, Energy Storage, Wearable Sensors and Micro/Nanomachines and Nanotools“   Description Pumera research team “Future Energy and Innovation Lab” (www.pumera.org) is seeking an outstanding applicant for a scientific position of a  postdoctoral research fellow. We…

Plný úvazek, CEITEC VUT

Postdoctoral Researcher in Atmospheric-pressure Plasma Treatment of Textile Materials

Postdoctoral Researcher in the field of atmospheric-pressure plasma treatment of textile materials https://www.muni.cz/en/about-us/careers/vacancies/56813 Workplace: Department of Physical Electronics, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic Type of Contract: temporary position with 1-year contract with possible extension for another year, non-academic Working Hours: 1 FTE (full-time employment of 40 hours per week) Expected Start Date: 1.10.2020…

Plný úvazek, Přírodovědecká fakulta MU

Researcher/Senior researcher with a focus on the research area „Biomedical Aspects of Motion“

The Dean of the Faculty of Sports Studies of Masaryk University announces an open position of: Researcher/Senior researcher with a focus on the research area „Biomedical Aspects of Motion“ at the Incubator of Kinanthropological Research (IKR) Contract start date: September 2020 Requirements: Academic staff – Associate Professor or Senior Lecturer for the Research Area „Biomedical Aspects of Motion“…

Plný úvazek, Fakulta sportovních studií MU - Inkubátor kinantropologického výzkumu

Odborný/á asistent/ka, popř. docent/ka nebo profesor/ka pro obor matematické aplikace v chemii

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademického pracovníka pro Ústav fyzikální a spotřební chemie: odborný/á asistent/ka, popř. docent/ka nebo profesor/ka pro obor matematické aplikace v chemii; Požadavky: vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru v oblasti matematiky, matematické chemie nebo fyziky, popř. příbuzné (Ing. Mgr.), titul PhD…

Plný úvazek, Fakulta chemická VUT - Ústav fyzikální a spotřební chemie

Bioinformatician (postdoc position)

Molecular biology lab studying the regulation of gene expression by transcriptional cyclin-dependent kinases (mainly CDK11 and CDK12) and their roles in cancer onset (Dalibor Blazek lab, CEITEC, Brno, Czech Republic) is seeking a person with strong expertise in bioinformatics to analyze transcriptomics data and answer important biological questions. The candidate will be in close contact…

Plný úvazek, CEITEC MU

Postdoctoral position in the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (all fields of mathematics)

Postdoctoral position in the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences Appointment period: 2 years Appointment type: Full time Position starting date: January 1, 2021 Deadline for applications: August 15, 2020 Gross salary: CZK 44 000 per month We invite applications of young researchers from all fields of mathematics to join one of the…

Plný úvazek, Matematický ústav AV ČR

Volná pozice v oboru organické syntézy

Volná pozice v oboru ORGANICKÉ SYNTÉZY Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum Biomedicínského výzkumu Popis pozice: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum pro biomedicínský výzkum (CBV), vypisuje výběrové řízení. Hledáme výjimečné jednotlivce se silným vědeckým zázemím v oblasti organické a medicinální chemie do procesu vývoje nových léčiv. Volná pozice (postgraduální studium/postdok/junior researcher) má v popisu práce především vývoj nových potenciálních…

Plný úvazek, Fakultní nemocnice Hradec Králové - Centrum biomedicínského výzkumu

Postdoctoral position in the field of atmospheric processes and modeling

RECETOX focuses on interdisciplinary research and education in the area of Environment & Health, studying toxic compounds and their behaviour, transport & bioaccumulation to evaluate environmental effects, assess the exposure and health risks to humans and develop technologies and biotechnologies to break them down. https://www.recetox.muni.cz/en To the research group of Prof. Gerhard Lammel https://www.recetox.muni.cz/en/research/principal-investigators/prof-gerhard-lammel we are searching talented scientist for…

Plný úvazek, Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX

Proteomics Facility LC‐MS Operator

IMG & IPHYS Proteomics Facility Czech Academy of Sciences Biomedical Research Campus in Prague, Krč The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking an MSc or PhD level scientist with expertise in LC‐MS for a position: Proteomics Facility LC‐MS Operator Position Requirements: MSc or PhD in biochemistry…

Plný úvazek, Fyziologický ústav AV ČR

Postdoctoral positions in the field of single molecule fluorescence spectroscopy and microscopy

Postdoctoral positions in the field of single molecule fluorescence spectroscopy and microscopy J. Heyrovský Institute offers postdoctoral positions within the EXPRO project: Concert of Lipids, Ions, and Proteins in Cell Membrane Dynamics and Function Job description Within our current 5-year grant project (see details), we deal with important aspects of the interactions between proteins, lipids…

Plný úvazek, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Postdoc Position – Laboratory of Structural Proteins of Eukaryotic Chromosomes

Full Details: https://www.muni.cz/en/about-us/careers/vacancies/56613 Workplace: National Centre for Biomolecular Research, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic Type of Contract: temporary position, non-academic Working Hours: 1 FTE (full-time employment of 40 hours per week) Expected Start Date: negotiable        Number of Open Positions: 1          Application Deadline: 21 07 2020   About the…

Plný úvazek, Přírodovědecká fakulta MU - Národní centrum pro výzkum biomolekul

Vědecký pracovník / postdoc se zaměřením na odpadové hospodářství

Vědecký pracovník/postdok se zaměřením na odpadové hospodářství Oddělení environmentálního inženýrství Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. zabývající se vývojem procesů pro ochranu prostředí, zejména v oblasti zpracování odpadů a termických procesů hledá vědeckého pracovníka/postdoka. Místo pracoviště: Praha 6 – Suchdol Pracovní náplň: Požadujeme odborné znalosti v oblasti: Materiálové a energetické využití odpadů Urban mining Minimalizace negativních dopadů nakládání…

Plný úvazek, Ústav chemických procesů AV ČR - Oddělení environmentálního inženýrství

Odborný asistent/odborná asistentka – fyzika plazmatu

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: odborný asistent/odborná asistentka   Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Pracovní poměr: akademická pracovní pozice na dobu určitou Výše pracovního úvazku:1 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně) Předpokládaný termín nástupu: 01.09.2020 Počet otevřených pozic: 1                                                               Mzda: k jednání…

Plný úvazek, Přírodovědecká fakulta MU - Ústav fyzikální elektroniky

Postdoctoral Position in Phylogenomics

The Biology Centre CAS announces a tender for Postdoctoral Position in Phylogenomics Disentangling the Phylogeny and Evolution of Chemical Diversity in Willows WHO DO WE SEEK AND WHAT THE JOB IS ABOUT? We are looking for an enthusiastic postdoctoral researcher (max. seven years after obtaining a PhD degree) experienced in bioinformatics and phylogenomics to join…

Plný úvazek, Biologické centrum AV ČR - Entomologický ústav

Pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin  v Oddělení termodynamiky. Naše referenční číslo: 0052_20_D2 Náš tým se…

Plný úvazek, Ústav termomechaniky AV ČR - Oddělení termodynamiky

Postdoctoral Associate in Cancer Research and Pathology (2-5 years)

A postdoctoral associate position is available in the laboratory of Dr. Zuzana Keckesova at IOCB Prague. IOCB is a renowned interdisciplinary scientific institute with a blend of highly qualified and innovative chemists, biologists, biochemists, and biophysicists that engage in frequent fruitful collaborations. It has developed a well-refined infrastructure with many excellent core facilities and state-of-the-art…

Plný úvazek, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ředitel/ka Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Rada Instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dále VÚVeL), vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 2, písm. h) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) výběrové řízení na obsazení funkce Ředitel/ka Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Plný úvazek, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Postdoc Researcher – research program Biological Sciences in the Pharmaceutical Research and Development of Drugs and Nutraceuticals

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, represented by the Dean of the Faculty, announces an open competition for the project Efficiency and Safety Improvement of Current Drugs and Nutraceuticals: Advanced Methods – New Challenges (EFSA–CDN); Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841; within the Operation Program Research, Development and Education (OP RDE), PA 1, IP 1,…

Plný úvazek, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Department Head Positions in Computer Science

The Dean of the Faculty of Informatics, Masaryk University, invites applications for the positions of Heads of the following departments: Department of Computer Science, Department of Computer Systems and Communications, Department of Machine Learning and Data Processing, Department of Visual Computing. Department Heads oversee the implementation of strategic policies and work towards the advancement of…

Plný úvazek, Fakulta informatiky MU

Junior akademický výzkumný pracovník – specialista pro oblast žárových nástřiků

Ředitel CEITEC VUT vypisuje výběrové řízení na pozici: Junior akademický výzkumný pracovník – specialista pro oblast žárových nástřiků Výzkumná skupina Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky, CEITEC VUT se soustřeďuje na vývoj nových metod a postupů charakterizace materiálů v návaznosti na současné požadavky a na tvorbu pokročilých povlaků s požadovanými funkčními vlastnostmi prostřednictvím pokročilých technologií, a na jejich charakterizaci…

Plný úvazek, CEITEC VUT

Postdoctoral research associate in molecular biology

Project: Development of techniques for dinucleoside polyphosphate capped RNA identification (2 years) Description: The young international group of Dr. Hana Cahova (www.cahovagroup.com), located in Prague at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences (IOCB), is looking for young talented and highly motivated postdoctoral fellows to join our team in a…

Plný úvazek, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

R&D specialist – chemistry/microbiology

A technology start-up company focusing on development of photoactive polymeric (nano)materials with antimicrobial function and of medical devices made of these materials is offering a job opportunity in applied research and development. For the position of R&D specialist we are seeking suitable versatile candidates able to work in interdisciplinary environment. Candidates with relevant background in…

Plný úvazek, LAM-X a.s.

Bioinformatician

IMG & IPHYS Proteomics Facility Czech Academy of Sciences Biomedical Research Campus in Prague, Krč The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking an MSc or PhD level scientist for a position: Bioinformatician Position Requirements: MSc or PhD in biochemistry, molecular biology, bioinformatics, biostatistics, computational biology, or a…

Plný úvazek, Fyziologický ústav AV ČR

Scientist in the Department of X-ray and Neutron Structural Analysis

Opened research scientist position in the Department of X-ray and Neutron Structural Analysis in the Institute of Macromolecular chemistry AS CR v.v.i, Heyrovskeho nám. 2, Prague 6, Czech Republic. Tender for the position is in agreement with law n. 283/1992 Sb. about Academy of Czech Sciences amended by act n. 420/2005Sb. scientist position in the Department of…

Plný úvazek, Ústav makromolekulární chemie AV ČR - Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy

Postdoctoral Researcher – in Public Health/Epidemiology/Cardiometabolic risk factors

Kardiovize Team is one of FNUSA-ICRC international research teams, our mission includes data acquisition, analysis, publication, and diffusion of relevant epidemiologic and public health topics focused on cardiovascular and mental risk factors, with this knowledge are designed, implemented, and evaluated intervention programs to reduce the burden of major risk factors and are created business opportunities…

Plný úvazek, St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC)

Scientists (m/f) for organic synthesis

The Institute of Physics (the FZU) is a public research institution, concentrating on basic and applied research in the field of physics. The Institute of Physics is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees with a considerable number of foreign workers. The ambition of the Institute of Physics…

Plný úvazek, Fyzikální ústav AV ČR

Post-doc position: LONG NON-CODING RNAs (lncRNAs) IN LEUKEMIAS

We are looking for a motivated Post-Doc for a project funded by ERC Grant (Marek Mraz lab, www.ceitec.cz/mrazlab). The project goal is to understand the role of noncoding RNAs in the regulation of microenvironmental interactions in B cell malignancies. The lab is deciphering novel mechanisms of BCR signaling regulation mediated by microenvironmental signals, CD20, p53,…

Plný úvazek, CEITEC MU

Post-doc position: REGULATION OF CELL MIGRATION IN B CELL LEUKEMIAS AND LYMPHOMAS

We are looking for a motivated Post-Doc for a project funded by ERC Grant (Marek Mraz lab, www.ceitec.cz/mrazlab). The project goal is to understand the molecular machinery that regulates the migration of malignant B cells between different niches such as lymphoid and bone marrow niche and peripheral blood. This is of great interest, especially in…

Plný úvazek, CEITEC MU

PostDoc in Game Theory

Are you a PhD holder looking for research opportunities at the intersection of Artificial Intelligence and Game Theory? Join the leading scientists in the AI Center (Czech Technical University in Prague) as a postdoctoral researcher. It’s a fully funded position including an initial contract for 1 year with possible extension and further opportunities to pursue your academic path. Financial…

Plný úvazek, Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů

Machine Learning Researcher/Engineer

In the Artificial Intelligence Center FEE CTU (or as we shortly call it AIC) we will welcome a Machine Learning (ML) expert who will help us develop our AI research. If you consider the machine learning field your home and like to get the hang of riddled puzzles, we will love each other. Whether you are…

Plný úvazek, Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů

Unit Head for the Lung Function Unit

The Czech Centre for Phenogenomics (CCP) announces open position of Unit Head for the Lung Function Unit The lung function unit is part of standardised phenotyping pipeline, which is involved in IMPC phenotyping effort. The lung function unit focuses on understanding the role of both genetic, environmental and pharmacological factors on lung physiology, homeostasis and…

Plný úvazek, Ústav molekulární genetiky AV ČR - BIOCEV / Czech Centre for Phenogenomics (CCP)