Nezávislé informace o vědě a výzkumu

F - Lékařské vědy

Výzkumný/á pracovník/ice – senior ze zahraničí: léčebně resistentní tuberkulózy plic

1. lékařská fakulta UK - BIOCEV (Středočeský kraj)

Částečný úvazek

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora ze zahraničí v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 pracoviště: BIOCEV 1. LF UK Nabízíme: · Účast na…

14.3.2018

Docent pro garantování studijního oboru fyzioterapie

Fakulta sportovních studií MU - Katedra podpory zdraví (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: docent pro garantování studijního oboru fyzioterapie na Katedře podpory zdraví FSpS MU od 1.6.2018 na úvazek 1,0.   Kvalifikační požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie nebo lékařství Akademický titul docent Odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů oboru fyzioterapie Vědecká a publikační činnost v oboru Doložená účast…

14.3.2018

Přednosta a akademický pracovník pro Kliniku dětské ORL

Lékařská fakulta MU - Klinika dětské ORL (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro Kliniku dětské ORL Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou: VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 12 zákona č. 372/2011Sb. vědecko-pedagogický titul Ph.D. nebo CSc….

13.3.2018

Přednosta a souběžně akademický pracovník v zařazení docent/profesor pro Biologický ústav

Lékařská fakulta MU - Biologický ústav (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně akademického pracovníka v zařazení docent/profesor Biologického ústavu Předpoklady pro vyhlášenou pozici: VŠ vzdělání v lékařském, přírodovědném nebo příbuzném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) splnění předpokladů dle zákona č….

13.3.2018

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Královopolská 135, 612 65 Brno   vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: vědecký pracovník (úvazek 1,0) do Oddělení cytokinetiky, projekt AZV NV18-08-00245, Víceparametrová analýza jednotlivých buněk a mikroprostředí triple negativního karcinomu prsu Požadavky: dokončené Ph.D. v oboru biologie, biochemie, fyziologie, imunologie nebo farmakologie zájem o buněčnou a…

12.3.2018

Junior Principal Investigator – project: Unveiling the molecular determinants of aging to design new therapeutics (MAGNET)

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) / Centre for Translational Medicine (CTM) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

We are offering a Junior Principal Investigator position for a biomedical scientist within the Center for Translational Medicine (CTM), at the International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno (FNUSA – ICRC). We are seeking a young and motivated PhD researcher who will join the center. Project: „Unveiling the molecular determinants of…

9.3.2018

PhD/postdoc position: development and application of fiber-based endoscopes for minimally invasive deep live tissue imaging in neuroscience and immunology

Ústav přístrojové techniky AV ČR - Project: Holographic endoscopy for in vivo applications (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Job Information Job Title: PhD student/ postdoc Discipline: Applied Physics / Bio-Medical engineering/ Fiber optics/ endoscopes Positions available from: immediately Development and application of fiber-based endoscopes for minimally invasive deep More information here Vývoj a aplikace vláknové endoskopie pro minimálně invazivní zobrazování v hloubce živých tkání v neurobiologii a imunologii Informace o pracovní pozici Jméno…

8.3.2018

Asistent / odborný asistent Katedry laboratorních metod

Lékařská fakulta MU - Katedra laboratorních metod (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Katedru laboratorních metod LF MU výběrové řízení na pozici asistent / odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou Požadavky: vzdělání v magisterském programu lékařské fakulty (obor všeobecné lékařství) schopnost samostatné odborné pedagogické a vědecké práce včetně publikační aktivity zájem o obor a vědeckou práci v oboru aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání perspektiva odborného růstu aktivní…

8.3.2018

Asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické technologie

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Katedra farmaceutické technologie (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

V ý b ě r o v é ř í z e n í Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: akademický pracovník AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické technologie Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Farmacie nebo v příbuzném oboru, ukončené…

6.3.2018

Odborný asistent/ka pro Katedru biologických a lékařských věd

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Katedra biologických a lékařských věd (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

V ý b ě r o v é ř í z e n í Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: akademický pracovník/ce AP2 – odborný asistent/ka pro Katedru biologických a lékařských věd Požadavky: ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oblasti Biomedicínských věd…

6.3.2018
1 2 3

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close