Nezávislé informace o vědě a výzkumu

E - Biovědy

Odborný asistent – mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta MU - Ústavu experimentální biologie / Oddělení mikrobiologie (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta (úvazek 1,0) Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie Přírodovědecké fakulty MU. Termín pro podávání přihlášek: 24. 04. 2018 Datum nástupu: 01. 01. 2019 Požadavky na uchazeče: Ph.D. v oboru mikrobiologie, molekulární biologie mikroorganismů nebo příbuzných biologických oborech pedagogické kompetence (zkušenost s výukou na vysoké škole a organizací vzdělávacích akcí pro studenty)…

14.3.2018

Správce konfokálních mikroskopů

Fyziologický ústav AV ČR - Oddělení biomatematiky a Czech-BioImaging (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Pracoviště: Oddělení biomatematiky, Fyziologický ústav, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4-Krč Náplň práce: správa konfokálních mikroskopů včetně údržby, seřizování, kontrolních měření a kontaktu se servisními techniky dodavatele mikroskopů (mikroskopy Leica SPE, SP8 a Bruker Ultima s 2-fotonovou excitací) podpora užvatelů konfokálních mikroskopů při získávání a zpracování obrazových dat rutinní analýza nasnímaných obrazových dat Poždavky: absolvent VŠ…

14.3.2018

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Oddělení GIS a DPZ v Průhonicích s částečným pracovním úvazkem na dobu určitou do 30. 11. 2019. Co u nás budete dělat? Náplní bude především sběr a zpracování botanických dat za účelem vyhodnocení změn krajiny. Práce je…

13.3.2018

Lektor – mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta MU - Ústav experimentální biologie / Oddělení mikrobiologie (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa lektora (úvazek 0,5) Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie Přírodovědecké fakulty MU. Termín pro podávání přihlášek: 24. 04. 2018 Datum nástupu: 01. 09. 2018 Požadavky na uchazeče: ukončené Ph.D.studium pedagogické kompetence (nutná pedagogická praxe v oblasti mikrobiologie) schopnost účastnit se naplňování cílů národních či mezinárodních výzkumných projektů (vítané jsou zkušenosti s administrativou…

13.3.2018

Přednosta a souběžně akademický pracovník v zařazení docent/profesor pro Biologický ústav

Lékařská fakulta MU - Biologický ústav (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně akademického pracovníka v zařazení docent/profesor Biologického ústavu Předpoklady pro vyhlášenou pozici: VŠ vzdělání v lékařském, přírodovědném nebo příbuzném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) splnění předpokladů dle zákona č….

13.3.2018

Inženýr bioinformatik

Biologické centrum AV ČR - Ústav molekulární biologie rostlin (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

BC AV ČR, v. v. i. – Ústav molekulární biologie rostlin vyhlašuje výběrové řízení  na pracovní pozici  Inženýr bioinformatik   Náplň práce: Zaměstnanec  na této pozici se bude účastnit generování, zpracování a hodnocení velkých databází transkriptomů pomocí programů “R-Programming and Bioconductor paskage”, jejichž znalost se předpokládá z praxe před nástupem.   Specifické pracovní povinnosti předpokládají:…

12.3.2018

Vědecký asistent – oblast výzkumu: genetika a molekulární biologie rostlin (jabloně)

Ústav experimentální botaniky AV ČR - Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám hledá pracovníka vědeckého asistenta Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám, ÚEB  AV ČR, v.v.i. hledá pracovníka na pozici: Vědecký asistent Oblast výzkumu: Genetika a molekulární biologie rostlin (jabloně) Požadavky: absolvent VŠ biologického nebo biochemického oboru samostatnost v řešení zadaných úkolů základní počítačová gramotnost + schopnost naučit se nové…

12.3.2018

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Královopolská 135, 612 65 Brno   vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: vědecký pracovník (úvazek 1,0) do Oddělení cytokinetiky, projekt AZV NV18-08-00245, Víceparametrová analýza jednotlivých buněk a mikroprostředí triple negativního karcinomu prsu Požadavky: dokončené Ph.D. v oboru biologie, biochemie, fyziologie, imunologie nebo farmakologie zájem o buněčnou a…

12.3.2018

Junior Principal Investigator – project: Unveiling the molecular determinants of aging to design new therapeutics (MAGNET)

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) / Centre for Translational Medicine (CTM) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

We are offering a Junior Principal Investigator position for a biomedical scientist within the Center for Translational Medicine (CTM), at the International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno (FNUSA – ICRC). We are seeking a young and motivated PhD researcher who will join the center. Project: „Unveiling the molecular determinants of…

9.3.2018

Postdoc – Bioinformatician

CEITEC MU (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Masaryk University, Brno, Czech Republic invites excellent scientists to apply for a Postdoc – Bioinformatician Description CEITEC is a scientific centre in the fields of life sciences, advanced materials and technologies whose aim is to establish itself as a recognized centre for basic as well as applied research. CEITEC offers a state-of-the-art infrastructure and great conditions to employ excellent…

9.3.2018
1 2 5

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close