2018

Březen

12. 3. 2018: Informatický večer FIT – dreamBIG with Jiří Fabián / FIT ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

14. 3. 2018: Kariérní den Přírodovědecké fakulty UK / PřF UK, Albertov 6, Praha 2

20. 3. 2018: Kariérní veletrh COFIT / FIT ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Duben

10. 4. 2018: Den firem pro matematiku a informatiku / MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Květen

15.–17. 5. 2018: Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018 / Výstaviště Brno

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec