Přehled

Děkan

Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Výzkumný pracovník – junior
pro mobilitu v rámci OP VVV projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

Náplň práce:

  • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti informatiky na pracovišti v USA v období červen 2018 až únor 2019 (9 měsíců).
  • Publikování výsledků výzkumu v zahraničních impaktovaných či recenzovaných časopisech v angličtině.

Požadavky:

  • Ukončené VŠ vzdělání v oblasti informatiky min. v magisterském stupni studia doložené kopií VŠ diplomu.
  • Uchazečem může být student doktorského studijního programu v oblasti informatiky (doloží doporučení školitele a potvrzení o studiu) nebo akademický pracovník (odborný asistent, docent, post-doc) působící v oblasti informatiky do 7 let od udělení titulu Ph.D.
  • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou.
  • Odborný životopis v angličtině.
  • Odpovídající znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné publikace v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.).
  • Popis zamýšlených vědeckých aktivit a výzkumných cílů a harmonogram mobility.
  • Během mobility min. jedna aktivní účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci a minimálně jeden článek nabídnutý k publikování v impaktovaném časopisu.
  • Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců na ČVUT FIT.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2018-01-23_FIT_vyzkumny_pracovnik.pdf

Zdroj: https://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2018-01-23_FIT_vyzkumny_pracovnik.pdf