Přehled

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje interní výběrové řízení na obsazení míst vedoucích níže uvedených ústavů pro funkční období od 01.06.2018 do 31.05.2020:

 • Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
 • Ústav fyziky
 • Ústav chemie
 • Ústav stavební mechaniky
 • Ústav geodézie
 • Ústav geotechniky
 • Ústav pozemního stavitelství
 • Ústav architektury
 • Ústav technologie stavebních hmot a dílců
 • Ústav betonových a zděných konstrukcí
 • Ústav pozemních komunikací
 • Ústav železničních konstrukcí a staveb
 • Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
 • Ústav vodního hospodářství obcí
 • Ústav vodních staveb
 • Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Ústav technických zařízení budov
 • Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
 • Ústav stavební ekonomiky a řízení
 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
 • Ústav stavebního zkušebnictví
 • Ústav společenských věd

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.fce.vutbr.cz/deska/_getFile.asp?spis_id=8660

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/deska/_getFile.asp?spis_id=8660