Přehled

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje interní výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí Ústavu jazyků.

Nezbytné předpoklady:

  • akademický nebo vědecko-výzkumný pracovník,
  • manažerské zkušenosti nebo vzdělání,
  • zkušenost s vedením kolektivu, rozpočtem pracoviště, administrací projektů, jasná vize budoucnosti ústavu,
  • anglický jazyk na výborné komunikativní úrovni.

Zkušenosti s řízením vědeckopedagogického týmu na akademickém pracovišti jsou vítány. Předpokládá se osobní vystoupení kandidáta před výběrovou komisí, kde uchazeč bude prezentovat svoji koncepci řízení a rozvoje ústavu.

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2018

Termín pro podání přihlášek do: 13. 3. 2018

Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti a přehledem výsledků vědecké a pedagogické práce, včetně soupisu získaných projektů a grantů přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, hovorakova@feec.vutbr.cz.