Přehled

Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Laboratoře pro big data analýzy.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava je přední provozovatel superpočítačových technologií a největší poskytovatel výpočetních zdrojů v České republice, jakož i výzkumné a vývojové (VaV) centrum se zaměřením na vědní obory využívající tuto výpočetní infrastrukturu pro výpočetně náročné modelování, simulace a datové analýzy. Všechny VaV činnosti centra jsou organizovány v rámci tzv. výzkumných laboratoří (více o IT4Innovations na http://www.it4i.cz/) mezi něž patří i Laboratoř pro big data analýzy (dále jen Laboratoř).

Náplň práce:

  • vedení Laboratoře, odpovědnost za její činnost a rozvoj,
  • přímé řízení týmů výzkumných pracovníků řešících dané výzkumné úkoly v rámci Laboratoře,
  • stanovení plánu VaV činnosti, definování dílčích výzkumných týmů a jejich aktivit a určování nových směrů výzkumu a vývoje Laboratoře a to včetně zabezpečení koordinace a návaznosti na činnosti ostatních laboratoří,
  • plnění definovaných výzkumných cílů Laboratoře a podílení se na jejich tvorbě,
  • aktivní vyhledávání dotačních příležitostí na podporu výzkumných aktivit Laboratoře (např. smluvní výzkum,  projekty výzkumu a vývoje, kolaborativní výzkum a další),
  • odpovědnost za finanční zabezpečení svěřené Laboratoře,
  • prezentování výsledků VaV činnosti Laboratoře pro odbornou i širokou veřejnost,
  • zajišťování personálního obsazení Laboratoře a profesního růstu zaměstnanců.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.it4i.cz/wp-content/uploads/2017/08/IT4I-VR-Vedouci-laboratore-BIGDATA.pdf

Zdroj: http://www.it4i.cz/wp-content/uploads/2017/08/IT4I-VR-Vedouci-laboratore-BIGDATA.pdf