Přehled

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU
vypisuje výběrové řízení
na pozici vedoucího katedry s povinností výuky
v oboru
HUDEBNÍ TEORIE
s datem nástupu 1. října 2017

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v oboru hudební teorie, či hudební věda

Dosažená vědecká, či pedagogická hodnost Ph.D., doc., nebo prof.

Praxe v oboru doložená přehledem vědecké a publikační činnosti – monografie, odborné studie v recenzovaných časopisech, případně články ve sbornících atd. Pedagogická praxe v oboru – škola/název předmětu/ úroveň výuky

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.hamu.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-pozici-vedouciho-katedry-s-povinnosti-vyuky-v-oboru-hudebni-teorie-s-datem-nastupu-1.-rijna-2017

Zdroj: http://www.hamu.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-pozici-vedouciho-katedry-s-povinnosti-vyuky-v-oboru-hudebni-teorie-s-datem-nastupu-1.-rijna-2017