Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na:

  • vedoucí/ho Centra epidemiologického výzkumu

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2017

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
  • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) v daném nebo příbuzném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo docent v oboru hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie nebo veřejné zdravotnictví
  • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídící funkci
  • pedagogická a publikační aktivita
  • organizační a řídící schopnosti
  • morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=938

Zdroj: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=938