Přehled

Hledáme motivovaného VŠ pracovníka na pozici vědeckého/odborného asistenta v Laboratoři reprodukce rostlin. Náplní je práce v oboru molekulární biologie rostlin, standardní i kvantitativní PCR, DNA hybridizace, křížení rostlin. Je vítán zájem o genomiku a bioinformatiku. Vhodné i pro čerstvého absolventa. Předpokládaný nástup 1. ledna 2018, na dobu 1 roku.

Kontakt: Dr. Helena Štorchová,  storchova@ueb.cas.cz

Zdroj: http://www.ueb.cas.cz/cs/content/hledame-motivovaneho-vs-pracovnika-na-pozici-vedeckehoodborneho-asistenta-v-laboratori