Přehled

Neutronová prášková difrakce je velmi účinným nástrojem pro studium krystalových struktur včetně magnetického uspořádání kondenzovaných látek. Je proto široce využívána v mnoha vědních oborech jako je krystalografie, mineralogie, geochemie, fyzika pevných látek, chemie nebo materiálové inženýrství. Oddělení neutronové fyziky v ÚJF provozuje práškový difraktometr MEREDIT (http://neutron.ujf.cas.cz/meredit). Tento instrument slouží interním i externím uživatelům ke studiu krystalové struktury látek in-situ za různých vnějších podmínek (nízké a vysoké teploty, mechanické namáhání).

Skupina neutronové difrakce hledá vědeckého pracovníka, který se bude podílet na zajišťování provozu a dalším vývoji difraktometru MEREDIT a souvisejících experimentálních metod, včetně rozvoje in-situ metod a analýzy experimentálních dat. Uchazeč bude spoluzodpovědný za podporu externích uživatelů, většinou zahraničních, zahrnující zpravidla jak realizaci vlastního experimentu na neutronovém svazku, tak i spolupráci na analýze dat a publikaci výsledků. Předpokládá se také vlastní vědecký program uchazeče v oboru souvisejícím s vědeckým zaměřením difraktometru MEREDIT.

Specifické požadavky pro tuto pozici:

  • Absolvování doktorského studia v oborech fyzika materiálů, krystalografie nebo materiálové inženýrství
  • Schopnost samostatné vědecké práce, flexibilita, práce v kolektivu
  • Komunikace v angličtině
  • Zkušenosti s difrakčními metodami a programy pro Rietveldovu analýzu jsou velmi vítány

Dotazy k specifické problematice tohoto tématu směřujete na: dr. Jan Šaroun, saroun@ujf.cas.cz

Nástup se předpokládá v listopad 2017 (s možností krátkého posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze)

V případě vašeho zájmu zašlete elektronicky svůj strukturovaný životopis, přehled publikací, kopie PhD diplomu, krátký přehled vědeckých zájmů v dané oblasti a dva doporučující dopisy na adresu onf@ujf.cas.cz.

Lhůta pro zaslání nabídek končí 15. října 2017

Zdroj: http://www.ujf.cas.cz/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=137