Přehled

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Královopolská 135, 612 65 Brno

 

vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice: vědecký pracovník (úvazek 1,0)

do Oddělení cytokinetiky, projekt AZV NV18-08-00245, Víceparametrová analýza jednotlivých buněk a mikroprostředí triple negativního karcinomu prsu

Požadavky:

  • dokončené Ph.D. v oboru biologie, biochemie, fyziologie, imunologie nebo farmakologie
  • zájem o buněčnou a nádorovou biologii/fyziologii
  • znalosti z oblasti buněčné a molekulární biologie
  • zájem o týmovou práci, komunikační schopnosti
  • motivace a entuziasmus
  • návyky správné laboratorní praxe
  • schopnost komunikace v angličtině

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.ibp.cz/cs/o-instituci/volna-pracovni-mista/

Zdroj: http://www.ibp.cz/cs/o-instituci/volna-pracovni-mista/