Přehled

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů/učitelek Ústavu klinické mikrobiologie

  • učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu klinické mikrobiologie s úvazkem 0,1
    Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního oboru lékařského nebo přírodovědného směru, ukončené postgraduální doktorské studium, zkušenosti s pedagogickou a výzkumnou činností a aktivní znalost AJ vítány, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/646d02b4-b3f6-4734-95ba-bf208f45189a/Vyberove-rizeni-ucitel-ucitelka-Ustavu-klinicke.aspx/

Zdroj: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/646d02b4-b3f6-4734-95ba-bf208f45189a/Vyberove-rizeni-ucitel-ucitelka-Ustavu-klinicke.aspx/