Přehled

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů/učitelek Ústavu anatomie

  • učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 1,0
  • učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 0,1

Požadavky: absolvent magisterského studia lékařské, veterinární nebo přírodovědecké
fakulty; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci v oblasti anatomie; aktivní znalost anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/118f8ee5-4e63-47ca-bca8-6075125961df/Vyberove-rizeni-ucitel-ucitelka-Ustavu-anatomie.aspx/

Zdroj: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/118f8ee5-4e63-47ca-bca8-6075125961df/Vyberove-rizeni-ucitel-ucitelka-Ustavu-anatomie.aspx/