Přehled

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje:

Výběrové řízení na místo učitele/učitelky s úvazkem 0,4 pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství nebo student/studentka s předpokladem ukončení studia v akademickém roce 2016/2017, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; aktivní znalost anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce, předpoklady pro učitelskou a vědeckou práci; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.

Pokračování na adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/a17cd7c6-d6dc-465c-818d-d17f1089c838/Vyberove-rizeni-na-misto-ucitele-ucitelky-Kliniky.aspx

Zdroj: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/a17cd7c6-d6dc-465c-818d-d17f1089c838/Vyberove-rizeni-na-misto-ucitele-ucitelky-Kliniky.aspx