Přehled

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

RIS3 DEVELOPER strategických projektů“

Místo: Dolní Břežany/ČR, Úvazek: Práce na plný úvazek

Termín podání přihlášek: 25. 8. 2017

Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami, školami a výzkumnými institucemi ve Středočeském kraji. Díky tomu přispíváme ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst a mezinárodní spolupráci v oblasti inovací.

Pracovní náplň:

 • příprava a aktualizace akčního plánu krajské RIS3 strategie;

 • identifikace strategických intervencí, projektů/krajských schémat, a jejich zařazení do akčního plánu RIS3 (Poznámka: identifikace bude probíhat zejména prostřednictvím inovačních platforem RIS3, na základě vybraných témat a doložené potřeby/poptávky; výběr intervencí k rozpracování potvrdí, případně také zadá, Krajská rada pro inovace/konkurenceschopnost, případně Regionální stálá konference);

 • vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí, zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší, předání připravené fiše projektovému manažerovi ke zpracování návrhu projektu dle podmínek příslušných výzev z operačních programů, případně z jiných zdrojů, v rámci navazující aktivity Asistence;

 • odborná spolupráce s RIS3 manažerem při komunikaci s partnery o připravovaných strategických intervencích;

 • odborná spolupráce s RIS3 manažerem při definování potřeb vzdělávání klíčových partnerů (s vazbou na aktivitu Vzdělávání);

 • součinnost při aktualizaci RIS3 strategie Středočeského kraje;

 • součinnost při kontrolách zaměstnavatele ze strany zakladatelských organizací nebo poskytovatelů dotací, příp. jiných oprávněných orgánů.

Požadavky:

 • nejméně ukončené VŠ vzdělání v magisterském stupni – obor regionální rozvoj nebo v oblasti inovací;

 • praxe na obdobné pozici minimálně 3 roky – specializace v oblasti regionálního rozvoje nebo v oblasti inovací;

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Google);

 • orientace v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a schopnost s nimi pracovat, základní znalosti systému nakládání s veřejnými prostředky, orientace v ekonomickém a finančním řízení, v ekonomických pojmech,;

 • znalost fungování samospráv v oblastech regionálního rozvoje, obecných technologických a společenských trendů, které ovlivňují hospodářství ČR a jejích krajů, inovačního profilu kraje a inovačních firem, teoretického konceptu a východisek inteligentní specializace a jejich souvislostí v regionálních inovačních ekosystémech,

 • základní povědomí o fungování firem

 • orientace ve výzkumných aktivitách na území Středočeského kraje

 • schopnost identifikovat potřeby a problémy v oblasti inovací u firem a dalších opatření v kraji, navrhnout a participovat při aktualizaci krajské RIS3, včetně zajištění potřebných analýz, navrhnout akční plány související s realizací RIS3 strategie v kraji a vytvořit systém jejich naplňování a kontroly (monitoring a evaluace), aplikovat relevantní příklady dobré praxe z národního i mezinárodního prostředí v kraji, a schopnost identifikovat a ohodnotit existující i možná rizika spojená s implementací strategických intervencí/projektů RIS3 strategie (finanční rizika, personální rizika, specifická rizika dané aktivity apod.), a rizika minimalizovat či v procesu přípravy projektu zohlednit;

 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce minimálně na úrovni B1 (další jazyk výhodou);

 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, smysl pro systematičnost;

 • komunikační dovednosti na vysoké úrovni.

Nabízíme

 • možnost osobního rozvoje a profesního růstu v rámci dynamického týmu;

 • 5 týdnů dovolené;

 • příspěvek na dopravu a stravování;

 • odpovídající finanční ohodnocení;

 • týmové akce.

Nástup

 • předpokládaný nástup 1. 9. 2017

V případě zájmu o pracovní pozici, prosím, směřujte Vaše CV a motivační dopis (max. 2 A4) na email kariera@s-ic.cz. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontaktní údaje: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany (www.s-ic.cz)

Zasláním Vašeho životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněno písemnou formou.