Přehled

Děkan
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

  • profesorů/docentů/odborných asistentů:
    • 1 místo v oboru znalostní inženýrství na Katedře matematiky,
    • 1 místo v oboru teoretická informatika na Katedře teoretické informatiky.

Plný text je k dispozici ve zdrojovém dokumentu: http://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2017-10-06_FIT_akademici.pdf

Zdroj: http://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2017-10-06_FIT_akademici.pdf