Přehled

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

  • přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo lékařského směru
  • specializovaná způsobilost v oborech určených pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo specializovaná způsobilost pro lékaře v oboru klinická biochemie
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vztahuje se pouze pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)
  • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
  • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), popř. předpoklad získání vědecko-pedagogické hodnosti nejpozději do 5 let
  • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídicí funkci
  • pedagogická a publikační aktivita
  • morální bezúhonnost
  • organizační a řídicí schopnosti

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=919

Zdroj: http://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=919