Přehled

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně akademického pracovníka v zařazení docent/profesor

Biologického ústavu

Předpoklady pro vyhlášenou pozici:

  • VŠ vzdělání v lékařském, přírodovědném nebo příbuzném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.)
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení akademického týmu ústavu
  • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů na lékařské fakultě
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38749

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38749