Přehled

Laboratoř rybí protistologie na Parazitologickém ústavu Akademie věd České republiky hledá zkušeného bioinformatika/programátora (na plný pracovní úvazek, minimálně 2 roky), který bude schopen analyzovat složitá genomická data. Studujeme evolučně velmi rychle se vyvíjející linii parazitických žahavců (Myxozoa, český název rybomorky), jejichž analýza genomických dat vyžaduje důkladnou pozornost k detailům a také se neobejde bez zavedení nových algoritmů či postupů během analýzy. Hledáme spolupracovníka s dokončeným doktorandským studiem, ale mladší nadšení vědci jsou také vítáni, pokuď mají určitou zkušenost s danou metodikou. Financování je zajištěno grantem H2020 ParaFishControl a grantem Excellence České grantové agentury „Evropské centrum ichtyoparazitologie“.

Požadované znalosti a dovednosti:

  • Schopnost vyvinout a použít různé metody asemblování, kontroly kvality a kontaminace, fázování, anotace a charakterizace genomů včetně genové ontologie a analýzy metabolických drah; metabolomické, proteomické anylýzy a také analýzy genového transferu; publikace dokládající tyto zkušenosti jsou vítány
  • Schopnost pracovat samostatně a také v rámci týmu spolupracovníků
  • Schopnost předat informace o základech programování a dalších metodách členům týmu včetně případného školení studentů
  • Dobrá znalost angličtiny

Požadované dokumenty:

  1. Motivační dopis
  2. Profesní životopis

Prosíme zájemce o zaslání dokumentů Ing. Martině Teringlové (martina.teringlova@bc.cas.cz) do 31. října 2017
Výběrová komise vyhodnotí žádosti s cílem v co nejkratším termínu obsadit nabízenou pozici a to nejpozději počátkem roku 2018. Prosíme i zájemce, kteří nesplňují úplně všechna kritéria našich požadavků, ať se nezdráhají se o pozici ucházet.