Přehled

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand – Laboratoř strukturních proteinů – částečný úvazek
Požadavky: Náplň práce: • Příprava rekombinantních proteinů • Experimentální práce se strukturními proteiny za použití biochemických a biofyzikálních metod • Analýza a interpretace dat Požadujeme: • VŠ vzdělání přírodovědného směru a vědecká hodnost Ph.D. • Odborné zaměření na výzkum protein-proteinových interakcí a publikační činnost v oboru • Praktická znalost molekulárně biologických metod a metod přípravy rekombinantních proteinů. Předchozí zkušenost s přípravou strukturních proteinů je výhodou. • Praktická znalost biochemických a biofyzikálních experimentálních metod, jako jsou fluorescenční spektroskopie, immunoassaye, chromatografické metody • Praktická znalost pokročilých mikroskopických metod • Komunikační a organizační schopnosti, předchozí zkušenost • Otevřenost a připravenost k vysokému pracovnímu nasazení • Angličtina slovem i písmem • Občanská bezúhonnost Nástup: 1. 9. 2017 Písemné přihlášky zahrnující motivační dopis a strukturovaný profesní životopis jsou přijímány na adrese: zdenek.lansky@ibt.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 24. 08. 2017

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/o-nas/kariera/vedecke-pozice/?inzerat=598310d31e27a