Přehled

Ředitel vysokoškolského ústavu

Nové technologie – výzkumné centrum

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

postdoka oddělení

Inženýrství speciálních materiálů

Požadavky:

  • Ukončené VŠ vzdělání v některém z chemických oborů (preferována je organická a makromolekulární chemie)

  • Zkušenosti v oblasti přípravy a charakterizace polymerních membrán

  • Zkušenosti v oblasti syntézy a inkorporace nanočástic do polymerních matric

  • Doktorát v technickém nebo přírodovědném oboru

  • Praxe v oblasti výzkumu a vývoje

  • Dobré organizační a komunikační schopnosti

  • Prokazatelné zkušenosti s řešením projektů a zahraničních spoluprací

  • Pracovní flexibilita

  • Znalost  anglického jazyka v písemné i mluvené podobě

  • Trestní a morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/NTC-postdoc-31.12.-CZ.docx

 

Zdroj: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/NTC-postdoc-31.12.-CZ.docx