Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách,  reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na obsazení pozice:

FaF 17: Odborný technický pracovník/ce, úvazek 0,5 FTE (50 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

  • základní obsluha různých separačních systémů: LC, CE, SIC, SFC,
  • technická podpora zabezpečení experimentální práce,
  • komunikace se servisními organizacemi a zabezpečení bezproblémového provozu separačních systémů,
  • účast na klíčových aktivitách projektu.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-FaF-17-Odborny-technicky-pracovnik-201709/

Zdroj: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-FaF-17-Odborny-technicky-pracovnik-201709/