Přehled

Popis pozice:

Poskytování a rozvoj konzultačních, instruktážních a vzdělávacích služeb pro akademickou, odbornou i laickou veřejnost, zejména pro studenty a vyučující z technických i aplikovaných vědeckých oborů a středních škol. Poskytování a posilovaní uživatelské podpory (za pultem a online) a profesionálních a odborných vazeb s uživatelskou, resp. akademickou obci.

Obecný požadavek:

Ideální uchazeč/ka by měl/a mít vysokoškolské vzdělání buď technického či aplikovaně-vědeckého zaměření, nebo sociálně-humanitního s mezioborovým přesahem a zájmem o techniku. Měl/a by mít prokazatelné akademické výstupy a zkušenosti, např. kvalitní diplomovou práci, publikační, lektorskou a/nebo tutorskou činnost, akademická ocenění, mezinárodní stáže apod. Studenti závěrečného ročníku navazujícího studia (Ing., Mgr.) a doktorandi jsou vítáni.

Specifické dovednosti:

 • Dobrá znalost současného akademického prostředí obecně a/nebo v příslušném oboru. Zájem o problematiku informační podpory odborného vzdělávání, výuky, vědy a výzkumu a akademického psaní a publikování. Doložitelné zkušenosti s vyhledáváním, používáním a citováním odborných informačních zdrojů a databází.

 • Ochota kontinuálně se vzdělávat formou samostudia, vzájemného učení, odborných domácích a zahraničních stáží, interních i externích kurzů a programů a získané znalosti sdílet.

 • Porozumění síťovým digitálním technologiím, informačním zvykům a potřebám specifických skupin uživatelů, zejména vysokoškolských a středoškolských studentů a vyučujících.

 • Znalosti a dovednosti při práci s počítačem na pokročilé uživatelské úrovni – zkušenosti s textovými, tabulkovými a grafickými procesory, data-inputem a web editováním (např. html, css, wiki code, javascript, bootstrap, CMS, LMS), multimediálními editovacími nástroji, programy a aplikacemi.

 • Entuziazmus, zákaznicky orientovaný přístup, rozvinuté komunikační, analytické a prezentační schopnosti, srozumitelný písemný a ústní projev, výborná znalost českého jazyka a aktivní znalost angličtiny nebo obráceně – výborná znalost anglického jazyka a aktivní znalost češtiny (znalost jiného jazyka výhodou).

 • Spolehlivost, odpovědnost, kreativnost, iniciativnost, schopnost včas vytvářet výstupy v požadované kvalitě a pracovat jak v týmu, tak samostatně.

Náplň práce:

 • Jako člen/ka mezioborového mezinárodního týmu pro pokročilou uživatelskou podporu poskytuje uživatelům specializované informační, konzultační a instruktážní služby ohledně efektivního používání odborných informačních zdrojů, vyhledávání a hodnocení informací ke studiu, výuce, výzkumu a psaní odborných textů, včetně správného citování, základů publikační etiky atd.

 • Má primární odpovědnost za identifikaci a optimální plnění uživatelských potřeb (měření a vyhodnocování statistických dat, realizace a vyhodnocování průzkumů uživatelského chování).

 • Podílí se na zajištění základní uživatelské podpory NTK v dvousměnném provozu (8–16, 12–20): poskytování základních informací, výpůjčních služeb, registrace zákazníků.

 • Aktivně se podílí na návrhu, rozvoji a propagaci služeb, zdrojů a klíčových hodnot NTK.

 • Aktivně se podílí na budování a revizi knihovního fondu NTK pro svěřené obory, vytváří a spravuje návody a průvodce informačními zdroji.

 • Vytváří a lektoruje vzdělávací programy pro uživatele a kolegy.

 • Podílí se na vytváření strategií a metodik rozvoje služeb NTK, vede interní týmy, pracovní skupiny a projekty.

 • Aktivně vyhledává, navazuje a posiluje profesionální vztahy a spolupráci s kolegy uvnitř NTK, s uživatelskou, odbornou a akademickou komunitou.

 Nabízíme:

 • Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci v přátelském a kompetentním mezinárodnímu kolektivu podporujícímu kreativitu a odborný růst.

 • Kontinuální vzdělávání formou vzájemného učení, odborných domácích a zahraničních stáží, interních i externích kurzů a programů.

 • Možnost sloučení práce s nadstavbovým univerzitním studiem.

 • Příjemné pracovní prostředí v nejmodernější akademické knihovně v ČR usilující o excelenci na mezinárodní úrovni.

 • Možnost podílet se na vytváření a inovaci služeb a realizovat vlastní nápady.

 • Příspěvek na stravování.

 • 5 týdnu placené dovolené.

 • Platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů.

 • Služební notebook a smartphone.

Nástup:

Ihned nebo dle dohody.

Kontakt:

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a dvěma referencemi (obsahující jméno, povolání, zaměstnání, kontaktní adresu a email doporučovatelů) zašlete na adresu hr@techlib.cz (předmět: ODBORNÝ PRACOVNÍK INFORMAČNÍ PODPORY) do 30. 06. 2017

Vybrané uchazeče pozveme k výběrovému řízení, které bude mít podobu patnáctiminutové prezentace a následného ústního pohovoru, během kterého budou prověřeny odborné a osobnostní předpoklady, motivace, pracovní zkušenosti a úroveň jazykových znalostí uchazeče.