Přehled

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení:

na pozici odborného asistenta/odborné asistentky/asistenta/asistentky na úvazek 1,0 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou (Systémy řízení podniku, Corporate management system, Ekonomika a řízení IS/ICT, Podniková informatika, Business process management)

Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost? Máte rádi nové výzvy? Pak hledáme právě Vás. Staňte se i Vy součástí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Jaká bude náplň Vaší práce?

 • výuka v rámci klíčových předmětů zajišťovaných katedrou,
 • vedení závěrečných prací,
 • vědecko-výzkumná činnost, včetně účasti na výzkumných projektech a grantech,
 • publikační činnost.

Co požadujeme?

 • ukončené doktorské vzdělání v oboru Podniková ekonomika a management nebo Podniková informatika nebo příbuzném oboru, případně předpoklad jeho úspěšného dokončení v horizontu 1 roku
 • publikační výsledky ve výzkumu z oblasti podniková ekonomika, management nebo podniková informatika a souvisejících oblastí (zejména publikace v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do databáze Scopus),
 • schopnost přednášet a publikovat v českém a anglickém jazyce,
 • zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů,
 • pedagogickou praxi,
 • schopnost práce v týmu,
 • mezinárodní relevanci výzkumné agendy – minimálně aktivní účast na zahraničních vědeckých konferencích, prezentace výsledků výzkumu na těchto konferencích a dalších odborných setkáních v zahraničí.

 Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38649

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38649